Home

Κοινωνική Οικονομία

Για την οικοδόμηση ενός κινήματος αλληλέγγυας οικονομίας || του Euclides André Mance

Πηγή : http://epohi.gr

Ο Euclides André Mance είναι βραζιλιάνος φιλόσοφος, από τους βασικούς θεωρητικούς της αλληλέγγυας οικονομίας και της Φιλοσοφίας της Απελευθέρωσης στη Λατινική Αμερική. Εργάστηκε ως λαϊκός εκπαιδευτής από τη δεκαετία του ’90 και είναι συγγραφέας πολλών κειμένων και βιβλίων, όπως «Η Επανάσταση των Δικτύων» όπου εξετάζει πώς τα αλληλέγγυα και συνεργατικά δίκτυα μπορούν να συγκροτήσουν τους δεσμούς εκείνους που θα ανατροφοδοτήσουν την οικονομία, την πολιτική και τον πολιτισμό για να σχηματίσει την υλική βάση για νέες, μετα-καπιταλιστικές κοινωνίες.

Του Euclides André Mance

Ας δούμε τρεις από τις πιο συναφείς πλευρές σχετικά με την οργάνωση του κινήματος αλληλέγγυας οικονομίας. Καταρχάς, η αλληλέγγυα οικονομία δεν είναι κοινωνικό κίνημα, αλλά κοινωνικο-οικονομικό. Το χαρακτηριστικό της αλληλέγγυας οικονομίας είναι η οικονομική και αλληλέγγυα φύση της και όχι το γεγονός ότι είναι μια κοινωνική ομάδα που απαιτεί ή προτείνει κάτι. Οι πρωτοβουλίες αλληλέγγυας οικονομίας δημιουργούν μια αποτελεσματική οικονομική πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό της αλληλέγγυας οικονομίας είναι η παραγωγή, η κυκλοφορία και η κατανάλωση οικονομικών μέσων με τρόπο βιώσιμο και αλληλέγγυο. Η αλληλέγγυα οικονομία δημιουργεί οικονομικά μέσα, οικονομική αξία και αναπαραστάσεις οικονομικής αξίας.
Όταν η αλληλέγγυα οικονομία οργανώνεται ως κοινωνικο-οικονομικό κίνημα, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η διαδικασία οργάνωσης, κινητοποίησης και εκπαίδευσης δεν περιορίζεται στις απαιτήσεις ή στις προτάσεις προς το κράτος –όπως γίνεται με τα περισσότερα κοινωνικά κινήματα. Αντίθετα, επιβάλλεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των οικονομικών ροών της ίδιας της αλληλέγγυας οικονομίας και στην τόνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των πρωτοβουλιών και των δικτύων που συμμετέχουν σε αυτήν. Κι αυτό μπορεί να συμβεί με την αύξηση της τελικής και ενδιάμεσης κατανάλωσης, με την ανασύνθεση των προμηθευτικών αλυσίδων μέσα στα συνεργατικά δίκτυα, με τη μείωση του κόστους παραγωγής, αλλά και με διάφορους άλλους μηχανισμούς.

Κύριος συνομιλητής, η κοινωνία

Κύριος συνομιλητής της αλληλέγγυας οικονομίας όσον αφορά στον προορισμό των οικονομικών ροών πρέπει να είναι η κοινωνία, ο πληθυσμός των τοπικών κοινοτήτων από τους οποίους ζητείται να επαναπροσδιορίσουν τις πρακτικές κατανάλωσης με συνειδητό και αλληλέγγυο τρόπο. Στόχος της αλληλέγγυας οικονομίας είναι να δημιουργεί και να διανέμει οικονομικά μέσα προκειμένου να εξασφαλίζεται η «καλή ζωή» (buen vivir) των ατόμων, των οικογενειών, των κοινοτήτων, των εθνών και των χωρών. Η αλληλέγγυα οικονομία ως κοινωνικο-οικονομικό κίνημα επιβάλλεται να προσεγγίσει τα άτομα, τις οικογένειες, τις κοινότητες, τα έθνη και τις χώρες γιατί μπορεί να αποτελέσει άξονα πάλης. Μια και ουσιαστικό χαρακτηριστικό κάθε κινήματος είναι η στόχευση στις άμεσες απαιτήσεις μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων, όπως ταυτόχρονα και η εξάλειψη των δομών καταπίεσης και αποκλεισμού. Οι αγορές των παραγωγών είναι μόνο ένα μέσο για την τελική κατανάλωση των αγαθών και των υπηρεσιών από τον πληθυσμό.
Είναι αδιαμφισβήτητη ανάγκη να προωθήσουμε το διάλογο μεταξύ της αλληλέγγυας οικονομίας και της πολιτείας, με δεδομένη την ανάγκη να δημιουργηθούν νομικό πλαίσιο, κρατικές πολιτικές και δημόσιοι πόροι γι’ αυτήν. Δεν μπορούμε, όμως, να είμαστε και τόσο αφελείς ώστε να πιστέψουμε ότι η αλληλέγγυα οικονομία είναι δυνατόν να στηριχθεί στους δημόσιους πόρους για τη διεύρυνση και την εδραίωσή της, όπως και για την προώθηση μετακαπιταλιστικών τρόπων παραγωγής. Η αλληλέγγυα οικονομία μπορεί να δημιουργήσει πιστώσεις οικονομικής αξίας όταν προσφέρει τα αγαθά και τις υπηρεσίες της στους καταναλωτές –πιστώσεις με αντάλλαγμα αγαθά και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του δικτύου. Μπορεί, επίσης, να παράξει και πλεόνασμα οικονομικής αξίας μέσα από τις ανταλλαγές που δίνουν τη δυνατότητα για ανάπτυξη αλλά και την αυτοσυντήρησή της. Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία συνεργατικών δικτύων αλληλέγγυας οικονομίας και τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων.

Συλλογικό σημείο αναφοράς

Δεύτερο ζήτημα είναι ότι οι προτάσεις που κατατίθενται στα φόρα και στα δίκτυα αλληλέγγυας οικονομίας, που οργανώνονται από τοπικό ως παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να αποτελούν προέκταση δημοκρατικής αυτοδιαχείρισης και συγχρόνως οικονομικής συνοχής. Είναι απαραίτητο να εφεύρουμε και να ανανεώσουμε τους τρόπους άσκησης της δημοκρατίας, ώστε ο έλεγχος να ασκείται συμμετοχικά. Παράλληλα, πρέπει σε καθημερινή βάση να επεκτείνουμε το ποσοστό κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών αλληλέγγυας οικονομίας. Σήμερα, οι επιχειρήσεις αλληλέγγυας οικονομίας στη Βραζιλία αποφέρουν περί τα 4.4 δισ. δολάρια κέρδος το χρόνο. Παρόλ’ αυτά πολλοί είναι οι φορείς και οι οργανωμένες ομάδες που παρόλο που υπερασπίζονται την αλληλέγγυα οικονομία δυστυχώς οι ίδιοι καταναλώνουν πολύ λίγα από τα αγαθά και τις υπηρεσίες της.
Το τρίτο ζήτημα είναι ότι, αν, από τη μία, τα μέλη των δικτύων και τα φόρα πρέπει να επεξεργαστούν συλλογικά και να προσδιορίσουν με σαφήνεια την αλληλέγγυα οικονομία προκειμένου να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την κινητοποίηση, την οργάνωση και τη λαϊκή εκπαίδευση, από την άλλη, αυτός ο ορισμός δεν μπορεί να μετατραπεί σε δόγμα. Αντίθετα, πρέπει να παραμείνει συλλογικό σημείο αναφοράς και συγχρόνως ένα δημιουργικό θέμα που θα εμπλουτιστεί με ιστορικές εμπειρίες οικονομικής αλληλεγγύης μεταξύ διαφορετικών εθνών και πολιτισμών, στο πλαίσιο της εξάπλωσης της ηθικής εφαρμογής των δημόσιων και ιδιωτικών ελευθεριών.

Χ"Μιχάλη Νταλιάνη 5,
Παλιά Πόλη Χανίων, Κρήτη

28210-52201

info@terraverde-chania.gr

Δεύτερα - Παρασκευή
09:00-21:00
Σάββατο 09:00-14:30
syneleush icon
Ανοιχτή Συνέλευση κάθε πρώτη Τετάρτη του Μήνα
catalog icon

katoikon
fb shop icon

 AFISA TERRA VERDE


Autokollito

Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Ενημερωθείτε για τα νέα μας

Copyright © 2016. All Rights Reserved.